Chi tiết tin - Xã Triệu Lăng - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 252
  • Tổng truy cập 344.795

XÃ TRIỆU LĂNG TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC TREO BĂNG RÔN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

16:48, Thứ Ba, 22-8-2023

Xã Triệu Lăng tích cực trong công tác tuyên truyền Cải cách hành chính tại địa phương

Công việc tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính năm 2023 được xem là nhiệm vụ quan trọng. trong đó ngoài các hình thức tuyên truyền như Hội nghị, Phát trên loa truyền thanh xã thì việc treo băng rôn tuyên truyền cải cách hành chính là nội dung được quan tâm. Vì việc treo băng rôn là có lợi thế về tính trực quan và tiếp cận dể nhất cho người dân và doanh nghiệp quan sát và theo giỏi các nội dung trong công tác Cải cách hành chính tại địa phương.

 

Các tin khác