Chi tiết tin - Xã Triệu Lăng - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 240
  • Tổng truy cập 344.783

UBND XÃ TRIỆU LĂNG HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

10:4, Thứ Hai, 14-8-2023

 

 

 

 

 

Sáng ngày 16/2/2023, tại Hội trường UBND xã Triệu Lăng Đ/c Đặng Quang Hải - CT UBND xã đã chủ trì phiên họp "TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023". Với mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực.

                                                                                                                                                                        Tác giải: Ngọc Dũng - VHXH

 

Các tin khác