Chi tiết tin - Xã Triệu Lăng - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 42
  • Tổng truy cập 341.310

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

8:58, Thứ Tư, 15-11-2023

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN  PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

1. Công dân nhận được thông báo nộp phí , lê ̣ phí qua tin nhắn điện thoại (SMS) đã đăng ký từ hê ̣thống nhắn tin tự đông trên Trung tâm Dịch vu ̣hành chính công trưc tuyến.

 2. Công dân truy cập vào Cổng Dịch vụ ̣công quốc gia theo địa chỉ: “https://dichvucong.gov.vn” và thực hiện “Đăng nhập” (trường hợp chưa có tài khoản, công dân cần thực hiện đăng ký để sử dụng các dịch vụ do Cổng Di ̣ch vụ công quốc gia cung cấp)

 3. Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Thanh toán trực tuyến”, “Thanh toán phí , lê ̣phí thủ tuc ḥành chính”

4. Tai tab ̣ “Tra cứu theo mã hồ sơ”, nhâp ̣ mã hồ sơ và Mã bảo mâṭ (đang hiển thi ̣trên màn hình) , bấm “Tra cứu”

5. Hê ̣thống thưc hiện tìm  kiếm hồ sơ và hiển thi ̣thông tin hồ sơ cần thanh toán phí , lê ̣phínhư sau: 

6. Công dân bấm vào nút “Kiểm tra thông tin thanh toán”, hê ̣thống hiển thi ̣ thông tin thanh toán của hồ sơ, bấm vào nút “Tiếp tuc thanh toán” Thông tin người thanh toán sẽ đươc hiển ra trên màn hình, công dân bấm nút “Thanh toán” 4

7. Lựa chọn “Ngân hàng” hoặc “Trung gian thanh toán” công dân sử dụng để thanh toán. Thực hiện các bước tiếp theo để thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn của “Ngân hàng” hoặc “Trung gian thanh toán”.

8. Hệ thống thông báo “Thanh toán thành công” nếu giao dịch thanh toán được thực hiện thành công. Công dân có thể “Tải chứng từ nộp ngân sách nhà  nước” và “Xem lịch sử giao dịch” các giao dịch mình đã thanh toán ngay trên giao diên thông báo thanh toán thành công. Ngoài ra, công dân có thể xem các giao dịch đã thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo các bước sau: Hệ thống cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch đã thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

9. Thông tin thanh toán thành công sẽ được chuyển về hê ̣ thống của địa phương; lúc này trang thái của hồ sơ đươc cập nhật hoàn thành hồ sơ đã thanh toán phí , lê ̣phí ; cơ quan giải quyết hồ sơ của công dân tai địa phương tiếp tục quy trình xử lý, giải quyết hồ sơ cho công dân./

 

Các tin khác